Upozornění EON na povinnost ořezu dřevin v blízkosti elektrických zařízení.

Informace o přeložce I/50

Informace o počtu volebník okrsků - 10-11.10.2014

Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice - 21.7.2014

Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice - 25.6.2014 18:00

Výsledky voleb do Evropského Parlamentu - 23.-24.5.2014

Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2013

Upozornění na velkoplošnou deratizaci - 28.5., 2.6., 10.6.2014

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu - 23-24.5.2014

Výsledky rozboru vody - 5.2.2014

Agrola,s.r.o. - oznamuje plánovaný postřik (KemiChem - Chlorpyrifos - I Plus 550 EC) 5.4.2013 - 8.4.2013

Bazén - poslední plavání pro veřejnost - 11.4.2013

Agrola,s.r.o. - oznamuje plánovaný postřik (KemiChem - Chlorpyrifos - I Plus 550 EC) 30.3.2013 - 3.4.2013

UZSVM - výzva k přihlášení se k vlastnictví nemovitostí

Městys Brankovice vydává Záměr prodeje pozemku

Městys Brankovice vydává Záměr prodeje pozemku

ČEPS - upozornění na povinnost ořezu dřevin do 31.3.2014

Informace o příjmu žádostí o dotace pro mikropodniky do 14.3.2014

Nařízení městyse Brankovice č.1/2013, kterou se vydává Tržní řád

Obecně závazná vyhláška městyse Brankovice č.2/2013, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostorách mestyse Brankovice

Rozpočet Mestyse Brankovice na rok 2014

Usnesení Zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 16.12.2013

Rozhodnutí o volbě územní studie Padělky

Otevírací doba knihovny pro závěr roku a rok 2014

Pozvánka na předvánoční zpívání 1.12.2013

Svazek obcí Mezihoří - Návrh rozpočtu 2014

Volby do parlamentu ČR 2013 - výsledky v Brankovicích

Pozvánka na seminář o marketingu - 21.11.2013

Projekt "Ženy a podnikání"

Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice - 14.10.2013

Veřejná vyhláška - kormoráni

Upozornění EON - ořez dřevin

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor

Nařízení Státní veterinární správy 10.6.2013

Výměna řidičských průkazů do konce roku 2013

Vyhláška o nakládání s odpady

Rozpočet Městyse Brankovice pro rok 2013

Kancelář Finančního Arbitra - informace

Návrh opatření obecné povahy - ochrana bobrů

Prosba o zapůjčení fotografií do kroniky

Pro dokončení fotografické kroniky brankovské farnosti prosí pan Pilát o zapůjčení veškerých starších fotografií kostela, fary, katolických slavností jako biřmování, sv. přijímání Boží tělo, venkovní oltáře apod. události. Také mohou být starší fotografie křížů, božích muk kapličky Svatá apod. Všechny fotografie pan Pilát vrátí.

Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji

Jídelní lístek pohostinství Brankovice

Navrhované varianty přeložky silnice E50 Severní varianta a Jižní varianta

Základní škola Brankovice pracuje na projektu Třída Roku

Archiv