Přípojky kanalizace - Zpracování PD a související 9.6.2015

Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 14.5.2015

Velkoplošná deratizece 27.5. - 9.6.2015

Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečném pro včely 12.-19.4.2015

Zpráva o přezkoumání výsledků hospodaření městyse Brankovice za rok 2014

Oznámení o aplikaci přípravku ohrožujícím obratlovce 11.-18.4.2015

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice ze dne čt 2.4.2015

Upozornění pro občany - Kominictví Haluza

Oznámení vybírání místních poplatků 2015

Oznámení o nájemních smlouvách na hrobová místa 2015 - 2020

Výsledky rozboru vody - 2.2.2015

Národní plán povodí Dunaje

Rozpočet městyse Brankovice na rok 2015

Upozornění EON na povinnost ořezu dřevin v blízkosti elektrických zařízení.

Informace o přeložce I/50

UZSVM - výzva k přihlášení se k vlastnictví nemovitostí

Rozhodnutí o volbě územní studie Padělky

Kancelář Finančního Arbitra - informace

Prosba o zapůjčení fotografií do kroniky

Pro dokončení fotografické kroniky brankovské farnosti prosí pan Pilát o zapůjčení veškerých starších fotografií kostela, fary, katolických slavností jako biřmování, sv. přijímání Boží tělo, venkovní oltáře apod. události. Také mohou být starší fotografie křížů, božích muk kapličky Svatá apod. Všechny fotografie pan Pilát vrátí.

Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji

Jídelní lístek pohostinství Brankovice

Seznam alergenů

Archiv