Oznámění o přerušení dodávky elektrické energie 30.9.2015

Oznámění o přerušení dodávky elektrické energie 28.8.2015

Oznámění o uzavírce úřadu městyse 28.8.2015

Oznámění o zrušení Daňových pokladen

Upozornění na uzavření registru vozidel 13.-14.8.2015

Oznámení o výběrovém šetření energetické spotřeby domácností

Výsledky rozboru vody - 4.5.2015

Přípojky kanalizace - Zpracování PD a související 9.6.2015

Zpráva o přezkoumání výsledků hospodaření městyse Brankovice za rok 2014

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Upozornění pro občany - Kominictví Haluza

Oznámení o nájemních smlouvách na hrobová místa 2015 - 2020

Rozpočet městyse Brankovice na rok 2015

Upozornění EON na povinnost ořezu dřevin v blízkosti elektrických zařízení.

Informace o přeložce I/50

UZSVM - výzva k přihlášení se k vlastnictví nemovitostí

Rozhodnutí o volbě územní studie Padělky

Kancelář Finančního Arbitra - informace

Prosba o zapůjčení fotografií do kroniky

Pro dokončení fotografické kroniky brankovské farnosti prosí pan Pilát o zapůjčení veškerých starších fotografií kostela, fary, katolických slavností jako biřmování, sv. přijímání Boží tělo, venkovní oltáře apod. události. Také mohou být starší fotografie křížů, božích muk kapličky Svatá apod. Všechny fotografie pan Pilát vrátí.

Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji

Jídelní lístek pohostinství Brankovice

Seznam alergenů

Archiv