Úřední deska

Oficiální úřední deska Městyse Brankovice. Dokumenty na této úřední desce najdete také na vývěsce před budovou obecního úřadu.

VÝVĚSKA

Vyvěšeno Sňato
OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu I/50 průtah, př.1, př.2, př.3, př. 4, př.5, př.6, př.7 21.06.2021 07.07.2021
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu "I/50 Brankovice, průtah", příloha 1, př. 2, př. 3, př. 4 21.06.2021 07.07.2021
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky akce PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ MĚSTYSE BRANKOVICE 17.06.2021  
MŽP-Návrh opatření obecné povahy-Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MŽP-VV-Zveřejnění návrhu OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MZE-Návr opatření obecné povahy-Národní plán povodí Odry 31.05.2021 18.06.2021
MZE-Návrh opatření obecní povahy-Národní plán povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MZE-Návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe 31.05.2021 18.06.2021
MZE-VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 31.05.2021 18.06.2021
ÚZSVM-Aukční vyhláška (Kožušice), příloha 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5, př. 6, př. 7 31.05.2021 24.06.2021
Veřejná vyhláška-oznámení MORAVIA-VTL Plynovod 19.05.2021 04.06.2021
Veřejná vyhláška-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu I/50, Př.1, př.2, př.3, př.4, př.5 17.05.2021  
OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu "I/50 Brankovice-Malínky", Příl.1, příl.2, příl.3, příl.4, příl.5 11.05.2021 27.05.2021
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2020 07.05.2021  
Usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 5.5.2021 06.05.2021 27.05.2021
Pozvánka na XIV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 05.05.2021 28.04.2021 06.05.2021
Výzva k podání nabídky - Protipovodňová opatření městyse Brankovice 27.04.2021  
FÚ-Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2021 26.04.2021 26.05.2021
Návrh závěrečného účtu Městyse Brankovice za rok 2020 16.04.2021 07.05.2021
Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2020 16.04.2021  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2020 16.04.2021  
Veřejná vyhláška - Oznámení konání veřejného projednání návrhu územního plánu Brankovice, Přílohy 13.04.2021 27.05.2021
Aukčí vyhláška, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7 12.04.2021 06.05.2021
Záměr výpůjčky nebytových prostor č.p. 113 08.04.2021 26.04.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 64/6 29.03.2021 16.04.2021
Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/2 29.03.2021 16.04.2021
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2236/4 29.03.2021 16.04.2021
Veřejná vyhlášla-oznámení-6114 MORAVIA-VTL Plynovod, Bukovany-Bezměrov 11.03.2021 26.03.2021
ÚZSVM-Aktualizovaný seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaného vlastníka k 1.2.2021 04.03.2021  
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2020 03.03.2021 16.04.2021
MŽP Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace " V417/719-zdvojení vedení" 01.03.2021 12.03.2021
Usnesení z XIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 25.2.2021 26.02.2021 26.03.2021
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 24.02.2021  
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 22.02.2021 16.04.2021
Pozvánka na XIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 25.2.2021 18.02.2021 26.02.2021
Cena za vodné a stočné pro rok 2021 29.01.2021  
Rozpočtové opatření č. 9/20 28.01.2021 07.05.2021
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-aviární influenzy na území ČR 28.01.2021 26.04.2021
Záměr směny pozemků p.č. 4183/3 a 4183/4 25.01.2021 24.02.2021
Posuzování vlivů na životní prostředí-zveřejnění dokumentace k záměru (zdvojení vedení) 11.01.2021 27.01.2021
Rozhodnutí hejtmana JmK o nařízení pracovní povinnosti 06.01.2021 08.02.2021
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2021 17.12.2020  
Střednědobý výhled rozpoču městyse Brankovice na roky 2022 a 2023 17.12.2020  
Rozpočet městyse Brankovice na rok 2021 17.12.2020  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří 04.11.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022-2023 04.11.2020  
Rozpočet SO Mezihoří na rok 2021 04.11.2020  
Změna úředních hodin Městyse Brankovice v souvislosti s nouzovým stavem 02.11.2020 15.02.2021
Záměr prodeje stavebních pozemků - Padělky, Žádost o koupi pozemku docx 14.10.2020 17.02.2021
VV-OOP-Kůrovec 28.07.2020 31.12.2022
Závěrečný účet Městse Brankovice za rok 2019 26.06.2020 07.05.2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2019 09.06.2020 16.04.2021
MZE-Opatření obecné povahy (kůrovec-zalesňování) 08.04.2020 31.12.2022
UZSVM-seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k 1.2.2020 10.03.2020 04.03.2021
Cena za vodné a stočné pro rok 2020 31.01.2020 07.05.2021
MZE - Opatření obecné povahy - les 10.12.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy-doplnění (les) 02.09.2019 31.12.2022
MZE-Opatření obecné povahy (správa lesů-kůrovec) 04.04.2019 31.12.2022
Oznámění o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Městyse Brankovice 18.12.2018 do odvolání
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Brankovice 22.12.2017  
Smlouva o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brankkovice 27.09.2017  
UZSVM - výzva k přihlášení se k vlastnictví nemovitostí   05.09.2015  do odvolání 

 

Starší dokumenty můžete najít v archivu.

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00