Úřední deska

Oficiální úřední deska Městyse Brankovice. Dokumenty na této úřední desce najdete také na vývěsce před budovou obecního úřadu.

VÝVĚSKA

Vyvěšeno Sňato
Rozhodnutí hejtmana JmK o nařízení pracovní povinnosti 06.01.2021  
Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 16.12.2020 17.12.2020  
Rozpočtové opatření č. 8/20 17.12.2020  
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2021 17.12.2020  
Střednědobý výhled rozpoču městyse Brankovice na roky 2022 a 2023 17.12.2020  
Rozpočet městyse Brankovice na rok 2021 17.12.2020  
Pozvánka na XII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 16.12.2020 09.12.2020 17.12.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/2 30.11.2020  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Brankovice na roky 2022-2023 30.11.2020 17.12.2020
Návrh rozpočtu Městyse Brankovice na rok 2021 30.11.2020 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 7/20 23.11.2020  
Oznámení o zveřejnění Veřejné vyhlášky OOP "ochranné pásmo-radiolokátor Sokolnice" 23.11.2020 08.12.2020
Rozpočtové opatření č. 6/20 04.11.2020  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří 04.11.2020  
Střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022-2023 04.11.2020  
Rozpočet SO Mezihoří na rok 2021 04.11.2020  
Záměr výpůjčky pozemku p.č. 2056/1 03.11.2020 23.11.2020
Změna úředních hodin Městyse Brankovice v souvislosti s nouzovým stavem 02.11.2020  
Usnesení z XI. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 29.10.2020 30.10.2020 16.11.2020
Rozpočtové opatření č. 5/20 26.10.2020  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 29.10.2020 22.10.2020 30.10.2020
Usnesení z X. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 19.10.2020 20.10.2020 05.11.2020
Veřejná vyhláška-oznámení-Aktualizace zásad územního rozvoje JmK 19.10.2020 04.11.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 15.10.2020 02.11.2020
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.10.2020 02.11.2020
Záměr prodeje stavebních pozemků - Padělky, Žádost o koupi pozemku docx 14.10.2020  
Veřejná vyhláška - usnesení - 6114 MORAVIA - VTL Plynovod 13.10.2020 29.10.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 19.10.2020 12.10.2020 20.10.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří 07.10.2020 04.11.2020
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2021 07.10.2020 04.11.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022-2023 07.10.2020 04.11.2020
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje konané ve dnech 2.-3.10.2020 05.10.2020 23.10.2020
Rozpočtové opatření č. 4/20 22.09.2020  
VV-Stanovení přechodné úpravyprovozu na pozemních komunikacích, Příloha 1, Příloha 2 15.09.2020 01.10.2020
Volby - oznámení o době a místě konání voleb 07.09.2020 05.10.2020
Volby - Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 07.09.2020 12.09.2020
Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatelky 22.08.2020 05.10.2020
I/50 Brankovice, průtah - výměna krytu vozovky - stavební povolení 20.08.2020 07.09.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18.08.2020 05.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3.října 2020 - stanovení počtu členů volební komise 03.08.2020 05.10.2020
Rozpočtové opatření č. 3/20 28.07.2020  
VV-OOP-Kůrovec 28.07.2020 31.12.2022
Záměr pronájmu nebytových prostor 22.07.2020 14.09.2020
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu, př.1, př.2, př.3, př.4, př.5 20.07.2020 05.08.2020
Dražební vyhláška - č.p. 165 14.07.2020 19.08.2020
MúBuč.-Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Brankovice, Přílohy 13.07.2020 24.08.2020
MúBuč.-Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na PK, Příloha, Schéma 03.07.2020 20.07.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 2056/27, 2056/47 03.07.2020 24.08.2020
KúJmK-Oznámení o zahájení řízení-I/50 Brankovice-průtah-výměna krytu vozovky 02.07.2020 20.07.2020
KúJmk-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-vodní tok 02.07.2020 17.07.2020
MPO-Veřejná vyhláška-MORAVIA-VTL Plynovod-Bukovany-Bezměrov 01.07.2020 27.08.2020
Závěrečný účet Městse Brankovice za rok 2019 26.06.2020  
Usnesení z IX. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 25.6.2020 26.06.2020 24.08.2020
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu, př.1, př.2, př.3, př.4, př.5, př.6, př.7 19.06.2020 07.07.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse dne 25.06.2020 18.06.2020 26.06.2020
Veřejná vyhláška OOP-uzavírka silnice I/50, př.1, př.2, př.3, př.4, př.5, př.6, př.7 09.06.2020 25.06.2020
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2019 09.06.2020  
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2019 - NÁVRH 04.06.2020 26.06.2020
MúB-Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení pořízení 5. aktualizace, Příloha-Pasport 28.05.2020 29.06.2020
Rozpočtové opatření č. 2/20 27.05.2020  
Záměr výpůjčky pozemku p.č. 2236/4 20.05.2020 22.06.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 2056/1 20.05.2020 22.06.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 4102/19, 4102/20 18.05.2020 22.06.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 645/18 18.05.2020 22.06.2020
Veřejná vyhláška-Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje JmK 14.05.2020 24.06.2020
Veřejná vyhláška-Aktualizace č.1 ZÚR JMK 07.05.2020 22.06.2020
Výzva k podání nabídky na akci "Víceúčelové hřiště Brankovice" 30.04.2020 16.05.2020
Výzva k podání nabídky na akci "Brankovice-Oprava komunikací ul. Tasova" 30.04.2020 16.05.2020
Výzva k podání nabídky na akci "Pořízení DA pro JSDH Brankovice" 30.04.2020 21.05.2020
Rozpočtové opatření č. 1/20 29.04.2020  
FÚ-Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí za rok 2020) 24.04.2020 28.05.2020
FÚ-Veřejná vyhláška 09.04.2020 11.05.2020
MZE-Opatření obecné povahy (kůrovec-zalesňování) 08.04.2020 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2019 30.03.2020 29.05.2020
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2019 30.03.2020 29.05.2020
Vyhlášení nouzového stavu 12.03.2020 10.06.2020
Usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 11.3.2020 12.03.2020 08.04.2020
UZSVM-seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k 1.2.2020 10.03.2020  
Cena za vodné a stočné pro rok 2020 31.01.2020  
VV-Oznámení-oprava komunikace ul. Tasova 14.01.2020 30.01.2020
Rozpočtový výhled Městyse Brankovice na léta 2021 a 2022 17.12.2019  
Rozpočet sociálního fondu Městyse Brankovice pro rok 2020 17.12.2019  
Rozpočet Městyse Brankovice na rok 2020 17.12.2019  
OZV č. 1/2019 o místním poplaku ze psů 16.12.2019 08.04.2020
MZE - Opatření obecné povahy - les 10.12.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy-doplnění (les) 02.09.2019 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2018 21.06.2019 09.06.2020
Závěrečný účet městyse Brankovice za rok 2018 26.04.2019 26.06.2020
MZE-Opatření obecné povahy (správa lesů-kůrovec) 04.04.2019 31.12.2022
Oznámění o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Městyse Brankovice 18.12.2018 do odvolání
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Brankovice 22.12.2017  
Smlouva o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brankkovice 27.09.2017  
UZSVM - výzva k přihlášení se k vlastnictví nemovitostí   05.09.2015  do odvolání 

 

Starší dokumenty můžete najít v archivu.

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00