2021

 

MV-GŘ HZS ČR - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

Akce „MV-GŘ HZS ČR - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“ byla spolufinancována za pomoci prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ a investiční dotace v rámci programu "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ" V ROCE 2020 z rozpočtu MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Celková výše dotace:   300.000,- Kč – JMK,   450.000,- Kč – GŘ HZS ČR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

I/50 Brankovice – Chodníky

Akce „I/50 Brankovice – Chodníky“ byla spolufinancována za pomoci prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.

Celková výše dotace:   3.832.612,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protipovodňová opatření městyse Brankovice

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".

Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Obsahem projektu jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.

Výsledkem projektu je modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu. Zvýšení informovanosti obyvatel a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik.

Celková výše dotace:   1.430.683,- Kč

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00