Historie

V Brankovicích měli praxi zvěrolékař a praktický lékař, v roce 1951 byla otevřena lékárna. Brankovický zdravotní obvod byl poměrně široký, to platilo pro lékaře, veterináře i porodní asistentku.

Od roku 1965 byly všechny zdravotní služby umístěny v novém zdravotním středisku. V budově byly stálé ordinace obvodního a zubního lékaře, dětská a gynekologická poradna byly jednou za čtrnáct dní. V roce 1993 byla zdravotnická zařízení, lékárna a ordinace obvodního lékaře a zubní lékařky, privatizována.

(1951) V roce 1951 došlo k sjednocení zdravotnictví, takže veškerou péči jak preventivní tak i léčebnou vykonává Ústav národního zdraví v Bučovicích. Státnímu okrskovému lékaři Dr. Josefu Kadlecovi v Brankovicích přiděleny byly tyto obce: Brankovice, Malínky, Kožušice, Nemochovice, Snovídky, Nemotice a Mouchnice. Totéž rozvrstvení se týká i činnosti porodní asistentky Anny Zelinkové z Brankovic.

(1951) Dne 2.4. byla v domě číslo 73 otevřena lékárna. Správcem byl PhMr Miroslav Matail.

(1960) Zdravotní středisko bylo v domě Dr. Kadlece, zubní ambulance v budově MNV, poradna ve staré škole. Bude nutno vybudovat nové Zdravotní středisko, v němž by byly všechny obory.

(1963) Naše lékárna poskytuje služby třem zdravotnickým obvodům: brankovickému, nesovskému, kozlanskému a v poslední době též pacientům ze sousedních obcí kroměřížského okresu. Veterinárními léčivy zásobuje lékárna 13 okolních JZD, několik státních statků a četné chovatele drobného hostpodářského zvířectva.

(1965) Letos se nám konečně podařilo po dlouhém úsilí umístit všechny zdravotní služby v nově vybudovaném zdravotním středisku, které bylo předáno svému účelu dne 19. září. V budově jsou ordinace obvodního a zubního lékaře, dále pak dětská a gynekologická.

(1980) Ačkoliv je v obci vybudováno dětské oddělení, postrádáme lékaře a matky s dětmi do stáří 15 let musí jezdit na polikliniku do Bučovic.

 

 

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Spojovatelka: 517 369 713
 • Knihovna: 517 369 116
 • Pohostinství: 517 369 635

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí a středa: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
 • Mimo úřední hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

logo BrankoviceOtevírací doba knihovny

Pondělí: 13:00 - 17:00
Úterý: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00