Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 12 obecného nařízení pro ochranu osobních údajů Vás tímto informujeme o zpracování osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů:        Městys Brankovice, Náměstí 101, Brankovice, 683 32, IČ: 00291668

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:       Jiří Posolda, Tasova 103, Brankovice

                                                                       telefon 737 854 047, e-mail dpo8332@seznam.cz

 

V rámci zajišťování svých činností provádí městys Brankovice, který je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • pracovně-právní agenda, mzdy, BOZP, pracovní úrazy
 • účetnictví
 • spisová služba
 • Czech POINT, vidimace a legalizace
 • evidence obyvatel, matrika
 • volební seznamy, organizace voleb
 • opatrovnictví
 • kácení dřevin
 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999
 • zápisy ze zasedání zastupitelstva, zasedání rady, výborů obce
 • místní poplatky
 • vodné, stočné, hřbitovní poplatky
 • nájemní a jiné smlouvy
 • občánci, jubilanti
 • výběrové řízení (veřejné zakázky)
 • územní plánování, stavební řízení, přidělování čísla popisného
 • místní knihovna
 • kronika obce

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti, která se na městys vztahuje, nebo je zpracováváme na základě smluvního vztahu se subjektem údajů, případně zpracováváme údaje, k jejichž zpracování jsme získali souhlas subjektu údajů.

 

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace.

 

Kategorie příjemců osobních údajů – s kým budeme osobní údaje sdílet:

-          instituce spolupracující při plnění právní povinnosti (např. orgány státní správy a samosprávy, policie, zdravotní pojišťovny, OSSZ), 

-          finanční ústavy (banky, pojišťovny)

-          zpracovatelé, s nimiž městys uzavřel nebo uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů

-          další příjemci.

 

Osobní údaje nepředáváme jiným subjektům, pokud povinnost předání orgánům, úřadům či institucím není městysi uložena zvláštním právním předpisem.

Osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

 

Základní práva, která můžete uplatnit v oblasti ochrany osobních údajů:

právo na transparentnost informací, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo převést osobní údaje od jednoho správce k druhému, právo vznést námitku proti zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

Svá práva vůči městysi Brankovice uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Odvolání souhlasu

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat.

 

Pořizování obrazových a zvukových záznamů

Na akcích pro veřejnost, které pořádá nebo spolupořádá městys Brankovice, mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy. Záznamy pořízené osobou pověřenou pořadatelem slouží pouze k prezentaci činnosti městyse; za zpracování záznamů pořízených jinými účastníky nenese městys Brankovice odpovědnost.

 

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Spojovatelka: 517 369 713
 • Knihovna: 517 369 116
 • Pohostinství: 517 369 635

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí a středa: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
 • Mimo úřední hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

logo BrankoviceOtevírací doba knihovny

Pondělí: 13:00 - 17:00
Úterý: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00