Archiv

Oficiální archiv úřední desky Městyse Brankovice.

VÝVĚSKA

Vyvěšeno Sňato
VV-oznámení- Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 14.06.2024  
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2023 11.06.2024  
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 7.6.-8.6.2024 10.06.2024  
Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 6.6.2024 07.06.2024  
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy 05.06.2024  
Rozpočtové opatření č. 4/2024 05.06.2024  
IX. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 6.6.2024 30.05.2024 10.06.2024
Návrh závěrečného účtu Městyse Brankovice za rok 2023 21.05.2024 12.06.2024
Jmk - Návrh opatření obecné povahy (Zásady regulace pajasanu žláznatého) 20.05.2024 05.06.2024
Krajský úřad JMK - Oznámení o zahájeném řízení 07.05.2024 23.05.2024
Finanční úřad pro JMK - Veřejná vyhláška 30.04.2024 30.05.2024
Volby do EP - jmenování zapisovatele 26.04.2024 10.06.2024
Rozpočtové opatření č. 3/2024 25.04.2024  
EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.5.2024, příloha 24.04.2024 20.05.2024
MÚ Bučovice-VV-OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, příloha 24.04.2024 09.05.2024
Krajský úřad JMK-OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu, příloha 22.04.2024 07.05.2024
Finanční úřad pro JMK - Veřejná vyhláška 15.04.2024 15.05.2024
VV-Oznámení o zahájení pořízení 6. úplné aktualizace "Územně analytických podkladů ORP Bučovice" 12.04.2024 12.07.2024
Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje" 28.03.2024 15.04.2024
Volby do EP - počet členů volební okrskové komise a místo konání voleb 08.04.2024 10.06.2024
Výzva k odstranění odstaveného vozidla 21.03.2024 22.04.2024
Okresní soud Vyškov - vyhláška 19.03.2024 16.04.2024
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu, příloha 18.03.2024 02.04.2024
Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 13.3.2024 14.03.2024 02.04.2024
Rozpočtové opatření č. 2/2024 14.03.2024  
Opatření obecné povahy - kormorán velký 13.03.2024 28.03.2024
Oznámení k zveřejnění závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2023 13.03.2024  
Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2023 13.03.2024  
Rozpočtové opatření č. 1/2024 12.03.2024  
Pozvánka na VIII. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 13.3.2024 06.03.2024 14.03.2024
Veřejnoprávní smlouva o finanční výpomoci s SDH Brankovice 06.03.2024  
Akční plán zlepšování kvality ovzduší JmK 23.02.2024 11.03.2024
Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 22.02.2024 09.04.2024
Oznámení k zveřejnění návrhu závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2023 08.02.2024 13.03.2024
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2023 08.02.2024 13.03.2024
Cena za vodné a stočné pro rok 2024 31.01.2024  
Rozpočtové opatření č. 12/2023 29.01.2024 21.02.2024
Krajský úřad JMK - Návrh opatření obecné povahy - kormorán velký 24.01.2024 09.02.2024
Katastrální úřad pro JMK - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 19.01.2024 31.12.2025
Krajský úřad JMK - prodloužení platnosti povolení výjimky pro aplikaci závadné látky 18.01.2024 05.02.2024
Opatření obecné povahy (bobr evropský) 20.12.2023 08.01.2024
Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Brankovice na roky 2025 a 2026 15.12.2023  
Rozpočet Městyse Brankovice na rok 2024 15.12.2023  
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku ze psů č. 1/2023 15.12.2023 31.01.2024
Usnesení z VII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 14.12.2023 15.12.2023 31.01.2024
MúBučovice-VV-Opatření obecné povahy (ochranné pásno I. stupně), Příloha 11.12.2023 02.01.2024
JmK-Oznámení o zahájení řízení (Používání závadných látek) 11.12.2023 10.01.2024
Rozpočtové opatření č. 11/2023 08.12.2023 21.02.2024
Pozvánka na VII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 14.12.2023 07.12.2023 16.12.2023
Rozpočtové opatření č. 10/2023 05.12.2023 21.02.2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Brankovice na roky 2025 a 2026
28.11.2023 16.12.2023
Návrh rozpočtu Městyse Brankovice na rok 2024 28.11.2023 16.12.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2023 27.11.2023 21.02.2024
Záměr prodeje pozemku p.č. 2490/1 27.11.2023 14.03.2024
Jmk-Veřejná vyhláška o urychlení výstavby, přílohy 27.11.2023 13.12.2023
Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 9.11.2023 10.11.2023 01.12.2023
Veřejná výzva-účetní hlavní činnosti, přihláška
08.11.2023 27.11.2023
Návrh OOP - výjimka ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského 02.11.2023 01.12.2023
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 02.11.2023 21.02.2024
Pozvánka na VI. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 9.11.2023 02.11.2023 10.11.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2025 - 2026 01.11.2023  
Rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2024 01.11.2023  
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2236/23 24.10.2023 01.12.2023
MúB-Veřejná vyhláška (stanovení ochranných pásem vodního zdroje-vrt), situace 18.10.2023  
Jmk-Veřejná vyhláška (Rekonstrukce traťového úseku Nesovice-Kyjov) 18.10.2023 03.11.2023
Veřejná výzva-účetní a matrika 13.10.2023 31.10.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2025 - 2026 10.10.2023  
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2024 10.10.2023  
Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 26.9.2023 27.09.2023 13.10.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2023 27.09.2023 21.02.2024
Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 26.9.2023 19.09.2023 27.09.2023
Rozpočtové opatření č. 7/2023 07.09.2023 21.02.2024
Výzva k podání nabídky na akci "BRANKOVICE-rekonstrukce MK ul. Krb" 01.09.2023 19.09.2023
ÚZSVM-Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2023 30.08.2023 01.01.2024
JmK-Veřejná vyhláška-Oznámení-Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK 29.08.2023 09.10.2023
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení místní úpravy provozu, příloha 31.07.2023 16.07.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023 24.07.2023 21.02.2024
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2022 13.07.2023 12.06.2024
Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 28.6.2023 29.06.2023 28.07.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023 29.06.2023 21.02.2024
Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 28.6.2023 21.06.2023 29.06.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023 16.06.2023 21.02.2024
Návrh závěrečného účtu městyse Brankovice za rok 2022 12.06.2023 14.07.2023
Veřejná vyhláška-parkovací stání na místní komunikaci ulice Tasova, příloha 25.05.2023 26.06.2023
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 2145 18.05.2023 29.06.2023
Záměr prodeje pozemku parc. č. 800/69 18.05.2023 29.06.2023
EG.D-Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-12.5.2023 25.04.2023 15.05.2023
FÚ-Veřejná vyhláška 25.04.2023 25.05.2023
ÚZSVM-Aukční vyhláška Chvalkovice, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 19.04.2023 18.05.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023 06.04.2023 21.02.2024
Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 4.4.2023 05.04.2023 20.04.2023
Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 4.4.2023 28.03.2023 05.04.2023
Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2022 24.03.2023  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2022 24.03.2023  
MÚ Bučovice-Veřejná vyhláška-Návrh zprávy o uplatňování ÚP Kožušice za období 2019 - 2023, příloha 14.03.2023 14.04.2023
JMK-Veřejná vyhláška-Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) - Kyjov (mimo) 14.03.2023 30.03.2023
MÚ Bučovice-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, příl. 1, příl. 2 13.03.2023 29.03.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023 09.03.2023 21.02.2024
Rozpočtové opatření č. 1/2023 09.03.2023 21.02.2024
Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva městyse Brankovice dne 8.3.2023 09.03.2023 29.03.2023
Konkurs na funkci ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Brankovice 06.03.2023 18.04.2023
ÚZSVM-Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2023, BROŽURA 03.03.2023 30.08.2023
Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 8.3.2023 01.03.2023 09.03.2023
SO Mezihoří-Oznámení k zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022 20.02.2023 24.03.2023
SO Mezihoří-Návrh závěrečného účtu za rok 2022 20.02.2023 24.03.2023
Cena za vodné a stočné pro rok 2023 31.01.2023 01.02.2024
Výsledky voleb - volba prezidenta republiky 27.1.-28.1.2023, II. kolo 30.01.2023 20.02.2023
Výsledky voleb - volba prezidenta republiky 13.1.-14.1.2023, I. kolo 16.01.2023 30.01.2023
Záměr prodeje pozemku parc. č. 96/2 04.01.2023 29.06.2023
Exekutorský úřad Šumperk-Usnesení o odročení elektronické dražby 02.01.2023 25.01.2023
2022    
Rozpočtové opatření č. 11/2022 28.12.2022 09.03.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2024 - 2025 28.12.2022 02.11.2023
Rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2023 28.12.2022 02.11.2023
Informace o tel. číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné schránky pro volbu prezidenta ČR 28.12.2022 30.01.2023
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4183/5, 4183/1 19.12.2022 29.06.2023
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2023 16.12.2022 21.02.2024
Rozpočtové opatření č. 10/2022 16.12.2022 09.03.2023
Usnesení z I. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 14.12.2022 15.12.2022 04.01.2023
Střednědobý výhled rozpočtu městyse Brankovice na roky 2024 a 2025 15.12.2022 21.02.2024
Rozpočet městyse Brankovice na rok 2023 15.12.2022 21.02.2024
Voby - oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 14.12.2022 30.01.2023
Pozvánka na I. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 14.12.2022 07.12.2022 15.12.2022
Exekutorský úřad Šumperk - Dražební vyhláška 30.11.2022 16.12.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 29.11.2022 30.01.2023
MÚ Bučovice-Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Přílohy 28.11.2022 14.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2024 - 2025 28.11.2022 23.12.2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2023 28.11.2022 29.12.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022 28.11.2022 09.03.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Brankovice na roky 2024 a 2025 28.11.2022 16.12.2022
Návrh rozpočtu městyse Brankovice na rok 2023 28.11.2022 16.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022 22.11.2022 09.03.2023
JMK-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50, příloha 1, příloha 2 21.11.2022 06.12.2022
JMK-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu(špatné datum), Příloha 1, Příloha 2 16.11.2022 01.12.2022
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu dřevin 11.11.2022 26.11.2022
MÚ Bučovice-Veřejná vyhláška-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 07.11.2022 22.11.2022
MZE-Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy (dle lesního zákona) 04.11.2022 31.12.2023
UZSVM-Aukční vyhláška, Příl.-RČ, aukční řád, kupní smlouva, katastrální mapa, ortofotomapa, fotodok. 01.11.2022 25.11.2022
Usnesení z ustavujícího zastupitelstva městyse Brankovice, konaného dne 24. října 2022 25.10.2022 25.11.2022
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 24.10.2022 17.10.2022 25.10.2022
Exekutorský úřad Praha 3 - Dražební vyhláška 06.10.2022 09.11.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022 27.09.2022 09.03.2023
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022-2026 26.09.2022 04.11.2022
EG.D-Přerušení dodávky elektrické energie dne 29.9.2022-část ul. B. Němcové, MAPA 12.09.2022 03.10.2022
UZSVM-Aukční vyhláška Kožušice, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5, Příloha 6, Příloha 7 12.09.2022 06.10.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 05.09.2022 09.03.2023
Volby - Oznámení o době a místu konání voleb 02.09.2022 03.10.2022
MÚ Bučovice-Veřejná vyhláška-OOP-Stanovení přechodn úpravy provozu, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3 01.09.2022 16.09.2022
Jmk-OOP-Přechodná úprava provozu na silnici I/50, Příloha 1, Příloha 2 25.08.2022 09.09.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 23.08.2022 09.03.2023
ÚZSVM-Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka k 1.8.2022 22.08.2022 01.11.2022
Usnesení z XX. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 17.8.2022 18.08.2022 08.09.2022
Pozvánka na XX. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 17.8.2022 10.08.2022 18.08.2022
Krajský úřad JMK - prodloužení povolení výjimky pro použití závadných látek 25.07.2022 10.08.2022
ÚZSVM-Aukční vyhláška Kožušice, příl. 1, příl. 2, příl. 3, příl. 4, příl. 5, příl. 6, příl. 7 15.07.2022 11.08.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 14.07.2022 09.03.2023
Výzva k podání nabídky - Padělky II 01.07.2022 21.07.2022
Volby - informace o počtu a sídle volebních okrsků, počtu členů ZM a počtu podpisů 29.06.2022 03.10.2022
Záměr darování pozemků p.č. 599/3 a p.č. 4095/37, příl. 1, příl. 2 29.06.2022 16.08.2022
Krajský úřad JmK - Oznámení o povolení výjimky pro použití závadných látek 15.06.2022 01.07.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 14.06.2022 09.03.2023
Závěrečný účet městyse Brankovice za rok 2021 13.06.2022 14.07.2023
Usnesení z XIX. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 9.6.2022 10.06.2022 27.06.2022
Pozvánka na XIX. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 9.6.2022 02.06.2022 10.06.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 27.05.2022 09.03.2023
Návrh závěrečného účtu městyse Brankovice za rok 2021 24.05.2022 14.06.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 27.04.2022 09.03.2023
ÚZSVM-Aukční vyhláška Kožušice, příl.1, příl.2, příl.3, příl.4, příl.5, příl.6, příl.7 26.04.2022 19.05.2022
FÚ-Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2022 25.04.2022 27.05.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 4103/3 20.04.2022 06.05.2022
JmK-Rozhodnutí o povolení výjimky při použití závadných látek 20.03.2022 07.04.2022
Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2021 18.03.2022 24.03.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2021 18.03.2022 24.03.2023
Usnesení z XVIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 10.3.2022 11.03.2022 28.03.2022
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby 2022 03.03.2022 09.01.2023
Pozvánka na XVIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 10.3.2022 03.03.2022 11.03.2022
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 28.02.2022 28.02.2023
Záměr směny pozemku p.č. 345/1 22.02.2022 10.03.2022
Aukční vyhláška Kožušice, příl.1, příl.2, příl.3, příl.4, příl.5, příl.6, příl.7 22.02.2022 17.03.2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2021 21.02.2022 20.03.2022
Oznámení k zveřejnění návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2021 21.02.2022 20.03.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 4183/5 21.02.2022 09.03.2022
ÚZSVM-aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka k 1.2.2022 21.02.2022 22.08.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, příloha 09.02.2022 02.03.2022
Cena za vodné a stočné pro rok 2022 31.01.2022 31.01.2023
MZ-Veřejná vyhláška, OOP-NP povodí Labe, OOP-NP povodí Dunaje, OOP-NP povodí Odry 31.01.2022 16.02.2022
MŽP-Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 28.01.2022 14.02.2022
Rozpočtové opatření č.10/2021 28.01.2022 04.05.2022
2021    
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2023-2024 21.12.2021 29.12.2022
Rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2022 21.12.2021 29.12.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za komunální odpad 16.12.2021 23.03.2022
Střednědobý rozpočet městyse Brankovice na roky 2023-2024 16.12.2021 09.01.2023
Rozpočet městyse Brankovice na rok 2022 16.12.2021 09.01.2023
Usnesení z XVII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 15.12.2021 16.12.2021 04.01.2022
Aukční vyhláška (Kožišice), příloha 1, příl. 2, příl. 3, příl. 4, příl. 5, příl. 6, příl. 7 14.12.2021 13.01.2022
Pozvánka na XVII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 15.12.2021 08.12.2021 16.12.2021
Upozornění vlastníkům nemovitosti na potřebu ořezu dřevin (eg.d) 07.12.2021 03.05.2022
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4183/1 a 4183/5, Žádost o koupi pozemku
30.11.2021 16.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Brankovice na roky 2023-2024 30.11.2021 17.12.2021
Návrh rozpočtu městyse Brankovice na rok 2022 30.11.2021 17.12.2021
Rozpočtové opatření č. 9/2021 27.11.2021 04.05.2022
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 24.11.2021 25.11.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2023-2024 08.11.2021 22.12.2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2022 08.11.2021 22.12.2021
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví 08.11.2021 25.04.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2021 27.10.2021 04.05.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2021 27.10.2021 04.05.2022
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4183/13 (Padělky), Žádost o koupi pozemku 21.10.2021 19.11.2021
EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.11.2021 20.10.2021 12.11.2021
EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.11.2021 20.10.2021 12.11.2021
Nabídka na prodej požárního dopravního automobilu FIAT DUCATO 15.10.2021 19.11.2021
EG.D-ZRUŠENÍ oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, která měla proběhnout 27.10.2021 13.10.2021 28.10.2021
Aukční vyhláška (Kožušice), Příloha1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5, Příloha 6, Příloha 7 12.10.2021 04.11.2021
Výsladky voleb do Poslanecké sněmovny konané dne 8.-9.10.2021 11.10.2021 19.11.2021
EG.D-Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.10.2021-ZRUŠENO 08.10.2021 28.10.2021
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Příloha 1, Příloha 2
06.10.2021 22.10.2021
Rekonstrukce a vybavení sborovny a kabinetů - výzva 27.09.2021 06.10.2021
Usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 23.9.2021 24.09.2021 12.10.2021
Pozvánka na XVI. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 23.9.2021 16.09.2021 24.09.2021
MZE - Opatření obecné povahy - lesní zákon 15.09.2021 31.12.2022
ÚZSVM-Aktualizovaný seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaného vlastníka k 1.8.2021 06.09.2021 21.02.2022
Veřejná výzva na pracovní místo účetní VHČ, Přihláška do veřejné výzvy 06.09.2021 01.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - jmenování zapisovatele 27.08.2021 06.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 24.08.2021 11.10.2021
Aukční vyhláška (Kožušice), Příloha 1, Příl. 2, Příl. 3, Příl. 4, Příl. 5, Příl. 6, Příl. 7 10.08.2021 02.09.2021
Veřejná vyhláška o vydání ÚP Brankovice, Územní plán, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4 10.08.2021 26.08.2021
Volby do Poslanecké sněmovny - počet členů volební okrskové komise 09.08.2021 06.10.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021 05.08.2021 04.05.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2021 05.08.2021 04.05.2022
Usnesení z XV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 4.8.2021 05.08.2021 03.09.2021
Pozvánka na XV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 4.8.2021 28.07.2021 05.08.2021
Rozhodnutí schválení stavebního záměru - 6114 MORAVIA - VTL Plynovod, příloha 1, př.2, př.3, př.4
23.07.2021 09.08.2021
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí"V417/817-zdvojení vedení" 20.07.2021 05.08.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 15.07.2021 04.05.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2021 29.06.2021 04.05.2022
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu I/50 průtah, př.1, př.2, př.3, př.4, př.5, př.6, př.7, př.8 23.06.2021 09.07.2021
Stanovení přechodné úpravy provozu "I/50 Brankovice, průtah, př.1, př.2, př.3, př.4, př.5, př.6, př.7 21.06.2021 07.07.2021
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu "I/50 Brankovice, průtah", Příloha 1, př. 2, př. 3, př. 4 21.06.2021 07.07.2021
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky akce PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ MĚSTYSE BRANKOVICE 17.06.2021 09.07.2021
Řád veřejného pohřebiště Městyse Brankovice 31.05.2021 19.11.2021
MŽP-Návrh opatření obecné povahy-Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MŽP-VV-Zveřejnění návrhu OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MZE-Návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Odry 31.05.2021 18.06.2021
MZE-Návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Dunaje 31.05.2021 18.06.2021
MZE- Návrh opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe 31.05.2021 18.06.2021
MZE-VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 31.05.2021 18.06.2021
ÚZSVM-Aukční vyhláška (Kožušice), Příloha 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5, př. 6, př. 7 31.05.2021 24.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 28.05.2021 04.05.2022
Veřejná vyhláška-oznámení MORAVIA-VTL Plynovod 19.05.2021 04.06.2021
Veřejná vyhláška-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu I/50, Př.1, př.2, př.3, př.4, př.5 17.05.2021 01.06.2021
OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu "I/50 Brankovice-Malínky", Příl.1, příl.2, příl.3, příl.4, příl.5 11.05.2021 27.05.2021
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2020 07.05.2021 14.06.2022
Usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 5.5.2021 06.05.2021 27.05.2021
Záměr pronájmu bytové jednotky 30.04.2021 19.05.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 29.04.2021 04.05.2022
Pozvánka na XIV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 5.5.2021 28.04.2021 06.05.2021
Výzva k podání nabídky - Protipovodňová opatření městyse Brankovice 27.04.2021 17.05.2021
FÚ-VV-daň z nemovitých věcí na rok 2021 26.04.2021 26.05.2021
Návrh závěrečného účtu Městyse Brankovice za rok 2020 16.04.2021 07.05.2021
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2020 16.04.2021 21.03.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-Záverečný účet SO Mezihoří za rok 2021 16.04.2021 21.03.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení konání veřejného projednání návrhu územního plánu Brankovice, Přílohy 13.04.2021 27.05.2021
Aukční vyhláška, příloha1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7 12.04.2021 06.05.2021
Záměr výpůjčky nebytových prostor č.p. 113 08.04.2021 26.04.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 64/6 29.03.2021 16.04.2021
Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/2 29.03.2021 16.04.2021
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2236/4 29.03.2021 16.04.2021
Veřejná vyhláška-oznámení-6114 MORAVIA-VTL Plynovod, Bukovany-Bezměrov 11.03.2021 26.03.2021
ÚZSVM-Aktualizovaný seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaného vlastníka k 1.2.2021 04.03.2021 06.09.2021
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2020 03.03.2021 16.04.2021
MŽP-Oznámení o konání veřejného projednání "V417/817-zdvojení vedení" 01.03.2021 12.03.2021
Usnesení z XIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 25.2.2021 26.02.2021 26.03.2021
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 24.02.2021 28.02.2022
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 22.02.2021 16.04.2021
Pozvánka na XIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 25.2.2021 18.02.2021 26.02.2021
Cena za vodné a stočné pro rok 2021 29.01.2021 31.03.2022
Rozpočtové opatření č. 9/20 28.01.2021 07.05.2021
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-aviární infuenzy na území ČR 28.01.2021 26.04.2021
Záměr směny pozemků p.č. 4183/3 a 4183/4 25.01.2021 24.02.2021
Posuzování vlivu na životní prostředí-zveřejnění dokumentace k záměru (zdvojení vedení) 11.01.2021 27.01.2021
Rozhodnutí hetmana JmK o nařízení pracovní povinnosti 06.01.2021 08.02.2021
2020    
Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 16.12.2020 17.12.2020 21.01.2021
Rozpočtové optření č. 8/20 17.12.2020 21.01.2021
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2021 17.12.2020 17.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu městyse Brankovice na roky 2022 a 2023 17.12.2020 17.12.2021
Rozpočet městyse Brankovice na rok 2021 17.12.2020 17.12.2021
Pozvánka na XII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 16.12.2020 09.12.2020 17.12.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/2 30.11.2020 15.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Brankovice na roky 2022-2023 30.11.2020 17.12.2020
Návrh rozpočtu Městyse Brankovice na rok 2021 30.11.2020 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 7/20 23.11.2020 21.01.2021
Oznámení o zveřejnění Veřejné vyhlášky OOP "ochranné pásmo-radiolokátor Sokolnice" 23.11.2020 08.12.2020
Rozpočtové opatření č. 6/20 04.11.2020 21.01.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří 04.11.2020 22.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022-2023 04.11.2020 22.12.2021
Rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2021 04.11.2020 22.12.2021
Záměr výpůjčky pozemku p.č. 2056/1 03.11.2020 23.11.2020
Změna úředních hodin Městyse Brankovice v souvislosti s nouzovým stavem 02.11.2020 15.02.2021
Usnesení z XI. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 29.10.2020 30.10.2020 16.11.2020
Rozpočtové opatření č. 5/20 26.10.2020 21.01.2021
Pozvánka na XI. zasedání zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 29.10.2020 22.10.2020 30.10.2020
Usnesení z X. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 19.10.2020 20.10.2020 05.11.2020
Veřejná vyhláška-oznámení-aktualizace zásad územního rozvoje JmK 19.10.2020 04.11.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 15.10.2020 02.11.2020
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.10.2020 02.11.2020
Záměr prodeje stavebních pozemků - Padělky, Žádost o koupi pozemku docx 14.10.2020 17.02.2021
Veřejná vyhláška - usnesení - 6114 MORAVIA - VTL Plynovod 13.10.2020 29.10.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 19.10.2020 12.10.2020 20.10.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří 07.10.2020 04.11.2020
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2021 07.10.2020 04.11.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022-2023 07.10.2020 04.11.2020
Výsledky voleb do zatupitelsva kraje konané ve dnech 2.-3.10.2020 05.10.2020 23.10.2020
Rozpočtové opatření č. 4/20 22.09.2020 21.01.2021
VV-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Příloha 1, Příloha 2 15.09.2020 01.10.2020
Volby - oznámení o době a místě konání voleb 07.09.2020 05.10.2020
Volby - pozvánka na zasedání okrskové volebí komise 07.09.2020 12.09.2020
Volby do zastupiteltev krajů - jmenování zapisovatelky 22.08.2020 05.10.2020
I/50 Brankovice, průtah-výměna krytu vozovky-stavební povolení 20.08.2020 07.09.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18.08.2020 05.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů dne 2. a 3. října 2020 - stanovení počtu členů volební komise 03.08.2020 05.10.2020
Rozpočtové opatření č. 3/20 28.07.2020 21.01.2021
VV-OOP - Kůrovec 28.07.2020 31.12.2022
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu - př.1, př.2, př.3, př.4, př.5 20.07.2020 05.08.2020
Dražební vyhláška - č.p. 165 14.07.2020 19.08.2020
MěúBuč.-Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Brankovice, Přílohy
13.07.2020 24.08.2020
MěúBuč.-Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na PK, Příloha, Schéma 03.07.2020 20.07.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 2056/27, 2056/47 03.07.2020 24.08.2020
KúJmK-Oznámení o zahájení stavebního řízení-I/50 Brankovice průtah-výměna krytu vozovky 02.07.2020 20.07.2020
KúJmk-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-vodní tok 02.07.2020 17.07.2020
MPO-Veřejná vyhláška-MORAVIA VTL Plynovod-Bukovany-Bezměrov 01.07.2020 27.08.2020
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2019 26.06.2020 07.05.2021
Usnesení z IX. zasedání zastupitelstva Městyse Brankovice konaného dne 25.6.2020 26.06.2020 24.08.2020
VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu, př.1, př.2, př.3, př.4, př.5, př.6, př.7 19.06.2020 07.07.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 25.6.2020 18.06.2020 26.06.2020
Veřejná vyhláška OOP-uzavírka silnice I/50, př.1, př.2, př.3, př.4, př.5, př.6, př.7 09.06.2020 25.06.2020
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2019 09.06.2020 16.04.2021
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2019 - NÁVRH 04.06.2020 26.06.2020
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace, Příloha-Pasport 28.05.2020 29.06.2020
Rozpočtové opatření č. 2/20 27.05.2020 21.01.2021
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2236/4 20.05.2020 22.06.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2056/1 20.05.2020 22.06.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 4102/19, 4102/20 18.05.2020 22.06.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 645/18 18.05.2020 22.06.2020
Veřejná vyhláška-Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje JmK 14.05.2020 24.06.2020
Veřejná vyhláška-Aktualizace č.1 ZÚR JMK
07.05.2020 22.06.2020
Výzva k podání nabídky na akci "Víceúčelové hřiště Brankovice" 30.04.2020 16.05.2020
Výzva k podání nabídky na akci "Brankovice-Oprava komunikací ul. Tasova" 30.04.2020 16.05.2020
Výzva k podání nabídky "Pořízení DA pro JSDH Brankovice" 30.04.2020 21.05.2020
Rozpočtové opatření č. 1/20 29.04.2020 21.01.2021
FÚ-Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí na rok 2020) 24.04.2020 28.05.2020
Záměr pronájmu nebytových prostor 14.04.2020 29.04.2020
FÚ-Veřejná vyhláška 09.04.2020 11.05.2020
MZE-Opatření obecné povahy LES (kůrovec-těžba) 08.04.2020 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2019 30.03.2020 29.05.2020
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2019 30.03.2020 29.05.2020
Vyhlášení nouzového stavu 12.03.2020 18.05.2020
Usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 11.3.2020 12.03.2020 08.04.2020
UZSVM-seznam nedostatečně identifikovatelného vlastníka aktualizovaný k 1.2.2020 10.03.2020 04.03.2021
Pozvánka na VIII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 11.3.2020 04.03.2020 12.03.2020
Cena za vodné a stočné pro rok 2020 31.01.2020 07.05.2021
VV-Oznámení-oprava komunikace ul. Tasova 14.01.2020 30.01.2020
Rozpočtové opatření č. 12/19 10.01.2020 08.04.2020
E-ON Přerušení dodávky el. energie dne 6.2.2020 PLÁNEK 08.01.2020 07.02.2020
2019    
Rozpočtové opatření č. 11/19 17.12.2019 08.04.2020
Rozpočtový výhled městyse Brankovice na léta 2021 a 2022 17.12.2019 21.01.2021
Rozpočet sociálního fondu Městyse Brankovice pro rok 2020 17.12.2019 21.01.2021
Rozpočet Městyse Brankovice na rok 2020 17.12.2019 21.01.2021
Usnesení z VII. zasedání zastupitelstva Městyse Brankovice dne 16.12.2019 17.12.2019 06.01.2020
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 16.12.2019 08.04.2020
MZE - Opatření obecné povahy - les 10.12.2019 31.12.2022
Pozvánka na VII. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 16.12.2019 09.12.2019 17.12.2019
Dražební vyhláška - elektronická dražba 09.12.2019 16.01.2020
VV-OOP-Stanovení místní úpravy provozu na silnici III.tř., příloha 1, příloha 2, příloha 3 03.12.2019 20.12.2019
Rozpočtové opatření č. 10/2019 29.11.2019 08.04.2020
Návrh rozpočtového výhledu Městyse Brankovice na rok 2022 29.11.2019 17.12.2019
Návrh rozpočtového výhledu Městyse Brankovice na rok 2021 29.11.2019 17.12.2019
Návrh rozpočtu Městyse Brankovice na rok 2020 29.11.2019 17.12.2019
MŽP-Posuzování vlivů na životní prostření-V417/817-zdvojení vedení 18.11.2019 13.12.2019
OOP-Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50, příloha 1, příloha 2, příloha 3 31.10.2019 16.11.2019
Usnesení z VI. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 30.10.2019 31.10.2019 30.11.2019
Pozvánka na VI. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 30.10.2019 23.10.2019 31.10.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří 21.10.2019 07.11.2019
SO Mezihoří - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 21.10.2019 07.11.2019
SO Mezihoří - Návrh rozpočtu na rok 2020 21.10.2019 07.11.2019
Rozpočtové opatření č. 9/19 18.10.2019 08.04.2020
E-ON - Ořez dřevin 16.10.2019 03.01.2020
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu OOP a výzva I/50 1.příloha 2.příloha 3.příloha 14.10.2019 14.11.2019
E-ON - Přerušení dodávky elektrické energie v části obce Brankovice dne 29.10.2019 08.10.2019 30.10.2019
Veřejná vyhláška-návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jmk 23.09.2019 07.11.2019
Rozpočtové opatření č. 8/19 11.09.2019 08.04.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu 1/50 10.09.2019 26.09.2019
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50, příloha 1, příl. 2, příl. 3, příl. 4 09.09.2019 10.10.2019
Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice 06.09.2019 23.09.2019
e-on oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 2.10.2019 05.09.2019 03.10.2019
Opatřední obecné povahy - doplnění (les) 02.09.2019 21.12.2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka k datu 1.8.2019 30.08.2019 10.03.2020
Usnesení z V. zasedání zastupitelstva mšstyse Brankovice dne 14.8.2019 15.08.2019 03.09.2019
Pozvánka na V. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 14.8.2019 07.08.2019 15.08.2019
Rozpočtové opatření č. 7/19 10.07.2019 08.04.2020
Rozpočtové opatření č. 6/19 03.07.2019 08.04.2020
Usnesení z IV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 26.6.2019 27.06.2019 12.07.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2018 21.06.2019 29.05.2020
Rozpočtové opatření č. 5/19 20.06.2019 08.04.2020
MÚ Bučovice-Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu (silnice III. třídy - VO) 19.06.2019 08.07.2019
Krajský úřad JmK-veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu (silnice I. třídy - VO) 19.06.2019 08.07.2019
Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 26.6.2019 19.06.2019 27.06.2019
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu (ORP Bučovice) 13.06.2019 01.07.2019
Rozpočtové opatření č. 4/19 29.05.2019 08.04.2020
MŽP-Veřejná vyhláška (kormorán) 29.05.2019 14.06.2019
Usnesení o nařízení elektronické dražby 28.05.2019 27.06.2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu (24.5.2019-25.5.2019) 27.05.2019 28.06.2019
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2018 21.05.2019 21.06.2019
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2018 21.05.2019 21.06.2019
Rozpočtové opatření č. 3/19 13.05.2019 08.04.2020
Oznámení o době a místě konání voleb 07.05.2019 27.05.2019
Závěrečný účet městyse Brankovice za rok 2018 26.04.2019 26.06.2020
Usnesení z III. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice konaného dne 25.04.2019 26.04.2019 13.05.2019
FÚ - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 26.04.2019 27.05.2019
Volby-pozvánka na první zasedání volební komise 25.04.2019 30.04.2019
Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva Městyse Brankovice dne 25.4.2019 18.04.2019 26.04.2019
Volby do EP - jmenování zapisovatelky 12.04.2019 27.05.2019
Rozpočtové opatření č. 2/19 11.04.2019 08.04.2020
MěÚ Bučovice - Stanovení přechodné úpravy provozu  (Příloha č.1)  (Příloha č.2) 10.04.2019 26.04.2019
Závěrečný účet městyse Brankovice za rok 2018 - NÁVRH 08.04.2019 26.04.2019
Volby EP - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 08.04.2019 27.05.2019
MZE-Opatření obecné povahy (správa lesů-kůrovec) 04.04.2019 31.12.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 2236/4,6,13,14, 270/3,4 01.04.2019 17.04.2019
Rozpočtové opatření č. 1/19 25.03.2019 08.04.2020
Volby EP - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.03.2019 27.05.2019
Oznámení o výběru 22.03.2019 09.04.2019
Výzva k podání nabídky 15.03.2019 01.04.2019
MŽP-Veřejná vyhláška (kormorán) 12.03.2019 28.03.2019
Oznámení o aplikaci přípravku dotčeným chovatelům včel 08.03.2019 09.04.2019
Dražební vyhláška č.p.288/1 08.03.2019 25.04.2019
Záměr směny pozemku p.č. 63/8 06.03.2019 22.03.2019
E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.3.2019 (plánek) 05.03.2019 27.03.2019
ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovatelného vlastníka nemovitostí k datu 1.2.2019 27.02.2019 30.08.2019
MÚ Bučovice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MAPA 27.02.2019 15.03.2019
E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19.3.2019 (PLÁNEK) 26.02.2019 20.03.2019
MÚ Bučovice - Oznámení o výkonu topografických prací 19.02.2019 01.04.2019
Usnesení z II. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 14.2.2019 15.02.2019 01.03.2019
Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 14.2.2019 07.02.2019 15.02.2019
Cena za vodné a stočné pro rok 2019 31.01.2019 08.04.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Brankovice 29.01.2019 01.03.2019
Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce veřejného osvětlení MB 28.01.2019 11.02.2019
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání dne 26.2.2019 18.01.2019 27.02.2019
Krajský úřad JmK - Veřejná vyhláška (Zásady územního rozvoje) 16.01.2019 15.02.2019
Rozpočtové opatření č.11/2018 03.01.2019 09.04.2019
Veřejná vyhláška-OOP, Stanovení místní úpravy provozu-Padělky  (Příloha) 03.01.2019 19.01.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2020-2021 03.01.2019 29.05.2020
Svazek obcí Mezihoří - Rozpočet na rok 2019 03.01.2019 29.05.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SoMezihoří 03.01.2019 29.05.2020
Rok 2018    
Rozpočet sociálního fondu Městyse Brankovice na rok 2019 21.12.2018 08.04.2020
Rozpočtový výhled Městyse Brankovice na 2020, 2021 21.12.2018 08.04.2020
Rozpočet Městyse Brankovice na rok 2019 21.12.2018 08.04.2020
OZV č. 1/2018 o místním poplatku za komunální odpad 21.12.2018 07.01.2019
Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva MB dne 20.12.2018 21.12.2018 07.01.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Městyse Brankovice 18.12.2018 do odvolání
Pozvánka na zasedání ZM dne 20.12.2018 13.12.2018 21.12.2018
Rozpočtové opatření č. 10/2018 13.12.2018 02.01.2019
Rozpočet sociálního fondu Městyse Brankovice pro rok 2019 - návrh 05.12.2018 21.12.2018
Návrh rozpočtu Městyse Brankovice na rok 2019 05.12.2018 21.12.2018
Usnesení - dražební vyhláška (Zemědělské družstvo Brankovice) 03.12.2018 20.12.2018
Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu (most od 1.12.2018 do 19.12.2018) 21.11.2018 07.12.2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2019 15.11.2018 14.12.2018
Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí Mezihoží na roky 2020-2021 15.11.2018 14.12.2018
Veřejná vyhláška-Stanovení (zrušení) místní úpravy provozu (most Brankovice) 15.11.2018 30.11.2018
Veřejná vyhláška-snavovení místní úpravy provozu-Padělky 08.11.2018 09.12.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018 02.11.2018 02.01.2019
Usnesení z ustavujícího zastupitelstva městyse Brankovice dne 1.11.2018 02.11.2018 19.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva městyse Brankovice dne 1.11.2018 25.10.2018 02.11.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018-2022 17.10.2018 02.01.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2018 19.10.2018 02.01.2019
Veřejná v.-Stanovení přechodné úpryvy provozu-dopravní značení (most Brankovice) 16.10.2018 01.11.2018
Usnesení z XIX. zasedání zastupitelstva dne 26.9.2018 27.09.2018 13.10.2018
Veřejná v.-Stanovení přechodné úpravy provozu-20.11.2018-30.11.2018 (most Brankovice) 26.09.2018 12.10.2018
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu (most Brankovice) 20.09.2018 06.10.2018
Pozvánka na XIX. zasedání zastupitelstva MB dne 26.9.2018 19.09.2018 27.09.2018
Rozpočtové opatření 7/2018 19.09.2018 02.01.2019
Oznámení o návrhu opatření obecé povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici (most) 12.09.2018 28.09.2018
Volby - Oznámení o době a místu konání voleb 10.09.2018 08.10.2018
Volby - první zasenání okrskové volební komise 07.09.2018 13.09.2018
Záměr směny pozemku p.č. 63/7 28.08.2018 13.09.2018
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 445/3 28.08.2018 13.09.2018
Záměr výpujčky části pozemku p.č. 497/1 28.08.2018 13.09.2018
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 4102/2 28.08.2018 13.09.2018
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2056/1 28.08.2018 13.09.2018
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4102/1 28.08.2018 13.09.2018
Rozpočtové opatření 6/2018 13.08.2018 02.01.2019
E-ON přerušení dodávky el. energie dne 27.8.2018 13.08.2018 28.08.2018
Usnesení z XVIII. zasedání zastupitelstva MB dne 1.8.2018 02.08.2018 17.08.2018
SPÚ- Nabídka pozemků k pronájmu 01.08.2018 30.09.2018
Volby - informace o počtu a sídle volebních okrsků, počtu členů a volbě zapisovatelky 30.07.2018 08.10.2018
Pozvánka na XVIII. zasedání ZM dne 1.8.2018 25.07.2018 02.08.2018
Seznam volebních obvodů-počet podpisů na petici 14.07.2018 08.10.2018
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu 13.07.2018 30.07.2018
E-ON - Přerušení dodávky elektrické energie dne 31.7.2018 11.07.2018 01.08.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 11.07.2018 02.01.2019
MO - Veřejná vyhláška - Radiolokátor Sokolnice 02.07.2018 18.07.2018
Hlavatka - oprava 27.06.2018 10.06.2018
Závěrečný účet MB za rok 2017 22.06.2018 26.04.2019
Usnesení z XVII. zasedání zastupitelstva MB dne 21.6.2018 22.06.2018 09.07.2018
Pozvánka na XVII. zasedání zastupitelstva MB dne 21.6.2018 14.06.2018 22.06.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 14.06.2018 02.01.2019
Závěrečný účet MB za rok 2017 - návrh 05.06.2018 22.06.2018
E-ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické nergie 31.05.2018 21.06.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 03.05.2018 02.01.2019
SPÚ-nabídka pozemků k pronájmu 02.05.2018 31.07.2018
FÚ-Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí) 27.04.2018 28.05.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 14.04.2018 02.01.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018 23.03.2018 02.01.2019
Usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva MB dne 22.3.2018 23.03.2018 09.04.2018
Oznámení o zveřejnění dokumntů rozpočtového hospodaření SO Mezohoří 22.03.2018 do odvolání
Pozvánka na XVI. zasedání zastupitelstva MB dne 22.3.2018 15.03.2018 23.03.2018
Záměr prodeje pozemku pč. 576/13, 576/14, 4102/2 05.03.2018 21.03.2018
Záměr prodeje pozemku p.č.2236/22 05.03.2018 21.03.2018
Záměr prodeje pozemku p.č. 82/10, 82, 576/4 05.03.2018 21.03.2018
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2017 01.03.2018 22.03.2018
UZSVM - výzva k přihlášení se vlastnictví nemovitosti 28.02.2018 31.12.2023
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu 07.02.2018 01.05.2018
Cena za vodné a stočné pro rok 2018 31.01.2018 09.04.2019
Doručení rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou 12.01.2018 29.01.2018
Střednědobý výhled SO Mezihoří na rok 2019-2020 10.01.2018 03.01.2019
Rozpočtové opatření č. 11/2017 10.01.2018 05.03.2018
Rozpočet SO Mezihoří na rok 2018 10.01.2018 03.01.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří 10.01.2018 do odvolání
Rok 2017    
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol 22.12.2017 23.12.2020
Rozpočtové opatření č. 10/2017 21.12.2017 02.01.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2017 21.12.2017 02.01.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2017 21.12.2017 02.01.2018
Střednědobý výhled rozpočtu městyse Brankovice na léta 2019,2020 21.12.2017 02.01.2019
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2018 21.12.2017 02.01.2019
Rozpočet městyse Brankovice na rok 2018 21.12.2017 02.01.2019
Usnesení z XV. zastupitelstva MB dne 20.12.2017 21.12.2017 06.01.2018
Záměr pronájmu nebytových prostor p.č. st. 103/9, 103/7 14.12.2017 31.12.2017
Oznámení o době a místě konání voleb 14.12.2017 15.01.2018
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 14.12.2017 21.12.2017
Opatření obecné povahy JmK 14.12.2017 15.01.2018
Pozvánka na XV. zasedání ZM dne 20.12.2017 13.12.2017 21.12.2017
Záměr směny pozemku p.č. 2352/2, 467/10, 491/2 04.12.2017 20.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Brankovice roky 2019, 2020 - návrh 04.12.2017 21.12.2017
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2018-návrh 04.12.2017 21.12.2017
Rozpočet Městyse Brankovice na rok 2018 - návrh 04.12.2017 21.12.2017
SO Mezihoří - střednědobý výhled rozpočtu 2019, 2020 20.11.2017 14.12.2017
SO Mezihoří - návrh rozpočtu na rok 2018 20.11.2017 14.12.2017
Volba prezidenta-Jmenování zapisovatelky 14.11.2017 15.01.2018
Volba prezidenta-Informace o počtu a sídle volebních okrsků 14.11.2017 15.01.2018
Volba prezidenta-Stanovení počtu členů okrskové volební komise 13.11.2017 15.01.2018
Návrh opatření obecné povahy Jmk - bobr evropský 07.11.2017 22.11.2017
Veřejná vyhláška-Doručení oznámení 01.11.2017 07.12.2017
SPÚ-Nabídka pozemků k pronájmu 01.11.2017 01.02.2018
JmK-opatření obecné povahy 27.10.2017 11.11.2017
Výsledky voleb do parlamentu ČR 21.10.2017 22.10.2017
Oznámení záměru pronájmu - vodojem 02.10.2017 18.10.2017
Smlouva o poskytnutí příspěvku TJ Sokol 27.09.2017 22.12.2017
Usnesení elektronické dražby č.p. 171 27.09.2017 29.11.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 22.09.2017 02.01.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2017 22.09.2017 02.01.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2017 22.09.2017 02.01.2018
Oznámení aplikace přípravku chovatelům včel od 25.9. až 30.9.2017 22.09.2017 01.10.2017
Návrh opatření obecné povahy JmK 22.09.2017 07.10.2017
Usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva dne 21.9.2017 22.09.2017 07.10.2017
Oznámení o prvním zasedání volební komise 20.09.2017 28.09.2017
Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-les 18.09.2017 03.10.2017
Oznámení o výběrové řízení dne 17.10.2017 18.09.2017 18.10.2017
Pozvánka na XIV. zasedání ZM dne 21.9.2017 14.09.2017 22.09.2017
Volby do Poslanecké sněmovny - jmenování zapisovatelky 31.08.2017 23.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb 31.08.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členů volební komise 10.08.2017 23.10.2017
Dražba nemovitých věcí dne 19.9.2017 09.08.2017 20.10.2017
Usnesení o nařízení elektronické dražby konané dne 18.10.2017 04.08.2017 19.10.2017
SPÚ - nabídka pozemků k propachtování 02.08.2017 30.10.2017
Oznámení záměru pronájmu - vodojem 26.07.2017 10.08.2017
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2016 17.07.2017 22.03.2018
Rozpočtové opatření č. 4/17 29.06.2017 02.01.2018
Rozpočtové opatření č. 3/17 29.06.2017 02.01.2018
Rozpočtové opatření č. 2/17 29.06.2017 02.01.2018
Exekuční příkaz p.č. 41 28.06.2017 13.07.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí p.č.150 28.06.2017 26.07.2017
Závěrečný účet Městyse Brankovice za rok 2016 22.06.2017 22.06.2018
Usnesení z XIII. zasedání ZM z 21.6.2017
22.06.2017 07.07.2017
Pozvánka na zasedání ZM dne 21.6.2017 14.06.2017 22.06.2017
Zvýšení kapacity mateřské školy Brankovice-výběrové řízení 07.06.2017 23.06.2017
Záměr prodeje pozemku p.č. 2055/101 06.06.2017 21.06.2017
Záměr prodeje pozemku p.č. 2056/45 06.06.2017 21.06.2017
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří rok 2016 05.06.2017 21.06.2017
Závěrečný účet za rok 2016 - NÁVRH
15.05.2017 22.06.2017
Záměr pronájmu nebytových prostor 15.05.2017 30.05.2017
Usnesení o odročení dražby na neurčito 15.05.2017 30.05.2017
Oznámení aplikace přípravků - chovatelům včel 05.05.2017 20.05.2017
Usnesení o odročení dražby 03.05.2017 15.06.2017
Usnesení o odročení dražby 6.6.2017 03.05.2017 06.06.2017
Nábídka pozemků k pronájmu SPF 03.05.2017 01.08.2017
Veřejná vyhláška - Finanční úřad 26.04.2017 30.05.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 24.04.2017 24.05.2017
Usnesení dražební vyhláška dne 23.5.2017 18.04.2017 23.05.2017
Dražební vyhláška NM 07.04.2017 31.05.2017
Usnesení o nařízení elektronické dražby 3.5.2017 04.04.2017 03.05.2017
Rozpočtové opatření 1/17 24.03.2017 21.12.2017
Rozpočtové opatření 12/16 24.03.2017 21.12.2017
Usnesení z XII. zasedání ZM konaného dne 23.3.2017 24.03.2017 08.04.2017
Dražba nemovité věci 3.5.2017 22.03.2017 03.05.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva MB dne 23.3.2017 16.03.2017 24.03.2017
Usnesení o nařízení elektronické dražby 15.03.2017 19.05.2017
Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti-Kočička 15.03.2017 30.03.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.4.2017 15.03.2017 08.04.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.4.2017 15.03.2017 06.04.2017
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2056/62 08.03.2017 23.03.2017
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2236/3 08.03.2017 23.03.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 08.03.2017 21.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 08.03.2017 21.12.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí p.č. St 150 22.02.2017 29.03.2017
Cena za vodné a stočné pro rok 2017 31.01.2017 31.03.2018
Nařízení státní veterinární správy-1 aktualizace 13.01.2017 28.01.2017
Nařízení státní veterinární správy 13.01.2017 28.01.2017
Elektronická dražba -pč. st. 240 12.01.2017 08.03.2017
Elektronická dražba-p.č. st. 173,2075,21/1, 2236/15 12.01.2017 08.03.2017
Rok 2016    
OZV 1/2016 o spalování suchých rostlinných materiálů 22.12.2016 06.01.2017
Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 22.12.2016 21.12.2017
Rozpočet Městyse Brankovice na rok 2017 22.12.2016 21.12.2017
Usnesení z XI. zastupitelstva MB konaného dne 21.12.2016 22.12.2016 06.01.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva MB dne 21.12.2016 14.12.2016 22.12.2016
Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba 14.12.2016 29.12.2016
Návrh rozpočtu Městyse Brankovice na rok 2017 06.12.2016 22.12.2016
Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu-ul. Náměstí Zákaz stání
31.10.2016 15.11.2016
Exekuce prodejem nemovitých věcí 31.10.2016 15.11.2016
SO Mezihoří-návrh rozpočtu na rok 2017 27.10.2016 11.11.2016
Veřejná vyhláška-zásady územního rozvoje 19.10.2016 03.11.2016
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2. kolo 15.10.2016 31.10.2016
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a do krajského zastupitelstva
08.10.2016 24.10.2016
Výběrové řízení  Návrh kupní smlouvy  Prohlášení  Ortofotomapa 03.10.2016 01.11.2016
Příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky-prodloužení do 30.11.2016 30.09.2016 30.11.2016
Usnesení z X. zasedání zastupitelstva městyse Brankovice 30.09.2016 15.10.2016
Oznámení o záměru pronájmu bytové jednotky 2+kk 30.09.2016 15.10.2016
Pozvánka na X. zasedání městyse Brankovice 22.09.2016 30.09.2016
Oznámení o době a místě konání voleb 21.09.2016 06.10.2016
Veřejná nabídka pozemků SPÚ  Příloha 19.09.2016 19.10.2016
Veřejná vyhláška - lesní hospodářké osnovy 13.09.2016 28.09.2016
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu   Příloha
07.09.2016 22.09.2016
Záměr pronájmu bytové jednotky 4+kk 30.08.2016 14.09.2016
Výzva k podání nabídky - ozelenění SO Mezihoří, Příl.1, Příl.2, Příl.3, Příl.4, Příl.5, Příl.6 18.08.2016 02.09.2016
Veřejná vyhláška-oznámení uložení písemnosti - Kočička 11.08.2016 26.08.2016
Usnesení o nařízení lektronického dražebního jednání - Nevida 10.08.2016 25.08.2016
Volby do zastupitelstev krajů - počet členů 03.08.2016 18.08.2016
Nabídka pozemků k propachtování - SPÚ 03.08.2016 01.11.2016
Oznámení o záměru pronájmu - Malínky 30.06.2016 15.07.2016
Veřejná výzva - ozelenění SO Mezihoří 27.06.2016 12.07.2016
Uenesení z IX. zasedání ZM konaného dne 23.6.2016 24.06.2016 09.07.2016
Oznámení o výběrovém řízení č.p. 71 20.06.2016 20.07.2016
Pozvánka na zasedání ZM dne 23.6.2016 17.06.2016 24.06.2016
Veřejná vyhláška - aktualizace územně analytických podkladů 14.06.2016 15.09.2016
Oznámení o vydání opatření-Program zlepšování kvality ovzduší Příloha1 Př.2 Př.3 Př.4 Př.5 06.06.2016 21.06.2016
Usnesení-dražební vyhláška č.p. 22 06.06.2016 27.07.2016
Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2015 18.05.2016 03.06.2016
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 10.05.2016 31.07.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20. 5. 2016 10.05.2016 21.05.2016
Oznámení o přerušení dodávky elek.energie 20.5.2016 - mapa 10.05.2016 21.05.2016
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje 29.04.2016 14.05.2016
Veřejná vyhláška 29.04.2016 14.05.2016
Příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky - Formlulář žádosti 20.04.2016 30.11.2016
Program - příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky 20.04.2016 30.11.2016
Usnesení Zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 13.4.2016 14.04.2016 29.04.2016
Upozornění pro včelaře o aplikaci přípavku NURELLE D 11.04.2016 15.04.2016
Upozornění pro včelaře o aplikaci přípravku Spider-550 EC (cepermethrin, chlorpyrifost) 07.04.2016 08.05.2016
Záměr prodeje pozemku 06.04.2016 21.04.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Brankovice 13.4.2016 06.04.2016 14.04.2016
Závěrečný účet městyse Brankovice za rok 2015 18.03.2016 18.04.2016
Nabídka pozemků k pronájmu 03.02.2016 03.05.2016
Záměr pronájmu bytové jednotky 05.02.2016 20.02.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Dunaje 13.01.2016 28.01.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Labe 13.01.2016 28.01.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Odra 13.01.2016 28.01.2016
Veřejná vyhláška - zvládání povodňových rizik 05.01.2016 21.01.2016
Rok 2015    
Rozpočet městyse Brankovice pro rok 2016 17.12.2015 17.01.2016
Oznámení o vydání rozhodnutí 23.12.2015 09.01.2016
Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 16.12.2015 17.12.2015 01.01.2016
2015-12-17 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za komunální odpad  17.12.2015 01.01.2016
Protokol o zkoušce pitné vody 16.12.2015 31.12.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Brankovice 09.12.2015 16.12.2015
Návrh rozpočtu městyse Brankovice na rok 2016 01.12.2015 16.12.2015
Oznámení o zahájení správního řízení 01.12.2015 16.12.2015
Záměr prodeje pozemku 30.11.2015 15.12.2015
Záměr prodeje pozemku 30.11.2015 15.12.2015
Záměr prodeje pozemku 30.11.2015 15.12.2015
Záměr prodeje pozemku 30.11.2015 15.12.2015
Záměr prodeje pozemku 30.11.2015 15.12.2015
Usnesení Zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 25.11.2015 26.11.2015 11.12.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Brankovice 18.11.2015 25.11.2015
Oznámení o výpadku elektrické energie 25.11.2015 - OPAL a PATVAG 09.11.2015 25.11.2015
Výsledky rozboru pitné vody 26.10.2015 26.11.2015
Upuštění od veřejné dražby 26.10.2015 10.10.2015
Usnesení Zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 15.10.2015 16.10.2015 30.10.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.09.2015 20.10.2015
Usnesení o dražebním jednání 03.09.2015 22.10.2015
UZSVM - výzva k přihlášení se k vlastnictví nemovitostí 05.09.2015 odvolání
Dražební vyhláška 31.08.2015 27.10.2015
Nabídka pozemku k pronájmu 05.08.2015 05.11.2015
Návrh opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Program zlepšování kvality ovzduší 20.07.2015 20.08.2015
Návrhy rozpočtů Svazku obcí Mezihoří pro roky 2016 - 2018 24.09.2015 09.10.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30.9.2015 25.08.2015 30.09.2015
Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 25.6.2015 26.06.2015 11.07.2015
Veřejná vyhláška 24.06.2015 09.07.2015
SO Mezihoří - Výzva k podání nabídky 17.06.2015 03.07.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Brankovice 25.6.2015 18.06.2015 26.06.2015
Veřejná vyhláška 05.06.2015 22.06.2015
Přípojky kanalizace - Zpracování PD a související 9.6.2015 25.05.2015 09.06.2015
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK 31.03.2015 22.06.2015
Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice ze dne 14.5.2015 15.05.2015 01.06.2015
Záměr směny pozemku 15.05.2015 01.06.2015
Záměr pronájmu nebytových prostor 15.05.2015 01.06.2015
Pozvánka na Zasedání zastupitelstva městyse Brankovice 14.5.2015 07.05.2015 14.05.2015
Veřejná vyhláška 30.04.2015 15.05.2015
Veřejná vyhláška 24.04.2015 09.05.2015
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2014 21.04.2015 06.05.2015
Veřejná vyhláška 23.03.2015 08.05.2015
Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečném pro včely 12.-19.4.2015 13.04.2015 28.04.2015
Oznámění o aplikaci přípravku ohrožujícím obratlovce 11.-18.4.2015 10.04.2015 26.04.2015
Zpráva o přezkoumání výsledků hospodaření městyse Brankovice za rok 2014 02.04.2015 17.04.2015
Usnesení zastupitelstva městyse Brankovice ze dne čt 2.4.2015 03.04.2015 18.04.2015
Veřejná vyhláška 13.03.2015 29.03.2015
Dražební vyhláška - 13.4.2015 13.04.2015 10.03.2015
Pozvánka na Zasedání zastupitelstva městyse Brankovice čt 2.4.2015 26.03.2015 02.04.2015

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Spojovatelka: 517 369 713
 • Knihovna: 517 369 116
 • Pohostinství: 517 369 635

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí a středa: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
 • Mimo úřední hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

logo BrankoviceOtevírací doba knihovny

Pondělí: 13:00 - 17:00
Úterý: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00